ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 พิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุขามแก่น เพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ณ ลานพิธีหน้าองค์พระธาตุขามแก่น
พิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุขามแก่น เพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ณ ลานพิธีหน้าองค์พระธาตุขามแก่น

พิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุขามแก่น เพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ณ ลานพิธีหน้าองค์พระธาตุขามแก่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูธนายุทธ วรพันธ์ นำนักเรียนชุมนุม ดนตรี-นาฏศิลป์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุขามแก่น เพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ณ ลานพิธีหน้าองค์พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

About root