ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 การแสดงในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมขนาดกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
การแสดงในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมขนาดกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

การแสดงในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมขนาดกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูธนายุทธ วรพันธ์ นำนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ เข้าร่วมการแสดงในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมขนาดกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

About root