ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านอำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

About root