ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยครูเฉลิมศักดิ์ ทันโหศักดิ์ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศห้องเรียนเป็นธรรมชาติของครูผู้สอนและนักเรียน สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำเข้าสู่บทเรียนและนำเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root