ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root