ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 นิเทศอาสาสมัครครูชาวต่างชาติภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
นิเทศอาสาสมัครครูชาวต่างชาติภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

นิเทศอาสาสมัครครูชาวต่างชาติภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่​ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย บุคลากรศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิเทศอาสาสมัครครูชาวต่างชาติภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root