ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 1
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 1

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว โดยครูชาลิสา ศรีเคน ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 ซึ่งมีบรรยากาศห้องเรียนมีชีวิต​ มีกลวิธีการสอน​ ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้เรียนและผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียน และนำหลักจิตวิทยาแบ่งกลุ่มนักเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply