ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ครั้งที่ 3
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ครั้งที่ 3

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ครั้งที่ 3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ โดยคุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply