ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 โครงการค่าย STEM ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2
โครงการค่าย STEM ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2

โครงการค่าย STEM ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธุ์ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูนฤพล พลคามนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

About root

Leave a Reply