ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply