ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการของสังคม
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการของสังคม

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการของสังคม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการของสังคม จัดโดย สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในโอกาสนี้ พ.อ.อ. ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply