ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม
กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม

กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม

วันที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply