ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564
จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564 โดยแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีน้ำพอง” ประจำปี 2564 อวยพรผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ธ.ค. และ เดือน ม.ค. และแนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวปาจรียา สีทัดยศ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

About root

Leave a Reply