ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีระหว่างกันของโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีระหว่างกันของโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีระหว่างกันของโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล ครูพนารัตนื ใจหมั่น และครูพรรณี เถาว์ทิพย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีระหว่างกันของโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

About root

Leave a Reply