ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลื่อเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล
ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลื่อเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลื่อเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลื่อเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล ในโอกาสนี้นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมและให้กำลังใจ ณ หอประชุม อบจ.ขอนแก่น

About root

Leave a Reply