ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 การประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
การประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

การประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยครูอัจฉาภรณ์ ต้นกันยา และท่าน ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมสัมนาและจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดโดยเครือข่ายเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

About root

Leave a Reply