ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​
การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​

การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง​ การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) จึงขอเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันที่​ 4​ มกราคม​ 2564

About root

Leave a Reply