ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 นักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
นักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

นักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูเศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ นำนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา

About root

Leave a Reply