ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมอบรมรับฟังความรู้โทษของบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมอบรมรับฟังความรู้โทษของบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมอบรมรับฟังความรู้โทษของบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมอบรมรับฟังความรู้โทษของบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply