ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 นักเรียนเข้าร่วมค่าย One DaY Camp ค่ายเตรียมพอร์ต เพื่อน้องขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักเรียนเข้าร่วมค่าย One DaY Camp ค่ายเตรียมพอร์ต เพื่อน้องขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนเข้าร่วมค่าย One DaY Camp ค่ายเตรียมพอร์ต เพื่อน้องขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูวรรณทิภา ขามธาตุ นำนักเรียนเข้าร่วมค่าย One DaY Camp ค่ายเตรียมพอร์ต เพื่อน้องขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About root

Leave a Reply