ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด (Thailand Green Mech Contest 2024) ระดับ Advance ประเภททีม
การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด (Thailand Green Mech Contest 2024) ระดับ Advance ประเภททีม

การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด (Thailand Green Mech Contest 2024) ระดับ Advance ประเภททีม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัล Honorable Award (รางวัลชมเชย ระดับประเทศ) ในการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด (Thailand Green Mech Contest 2024) ระดับ Advance ประเภททีม ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬา อบจ.นนทบุรี โดยคุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูชโลธร ขามธาตุ และคุณครูณฐภัทร ศรีวงษ์

About root

Leave a Reply