ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply