ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมเปิดภาคเรียนและพิธีปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
กิจกรรมเปิดภาคเรียนและพิธีปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

กิจกรรมเปิดภาคเรียนและพิธีปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Welcome Back To SchooLวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ยท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเปิดภาคเรียนและพิธีปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply