ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล) ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply