ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

About root

Leave a Reply