ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 กิจกรรมระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผล
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 กิจกรรมระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 กิจกรรมระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผล

วันที่ 26 เมษายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 กิจกรรมระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผล ณ ห้องประชุมวิสุทธิ์กษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานครโดยมีท่านศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ร่วมประชุมในครั้งนี้

About root

Leave a Reply