ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 อบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม และคุณครูนิชานันท์ ราวัน เข้าร่วมอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply