ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำ พระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์” พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พร้อมขอขมาและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และคุณครูผู้อาวุโส
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำ  พระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์” พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พร้อมขอขมาและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และคุณครูผู้อาวุโส

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำ พระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์” พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พร้อมขอขมาและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และคุณครูผู้อาวุโส

วันที่ 4 เมษายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำ พระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์” พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พร้อมขอขมาและรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และคุณครูผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ไทย ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply