ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 ประชุมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ประชุมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประชุมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

วันที่ 4 เมษายน 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply