ยินดีต้อนรับ
Home 1 PTP MODEL 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์อรรค อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof. Akira Mitamura ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย Fukui, Japan พร้อมด้วย ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น และคณะครูจากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply