ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 ขอขอบคุณครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีคุณพัฒนภูมิ ขันธ์คง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
ขอขอบคุณครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีคุณพัฒนภูมิ ขันธ์คง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา

ขอขอบคุณครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีคุณพัฒนภูมิ ขันธ์คง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา พร้อมครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีคุณพัฒนภูมิ ขันธ์คง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

About root

Leave a Reply