ยินดีต้อนรับ
Home 1 PTP MODEL 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development เมือง Tsukuba. ประเทศญี่ปุ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development เมือง Tsukuba. ประเทศญี่ปุ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development เมือง Tsukuba. ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา พร้อมด้วย ท่านศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระยะที่ 3) รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ณ ณ National Institute for School Teachers and Staff Development เมือง Tsukuba. ประเทศญี่ปุ่น

About root

Leave a Reply