ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) สำหรับครูผู้สอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) สำหรับครูผู้สอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) สำหรับครูผู้สอน

วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยศรีหา คุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ และคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) สำหรับครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูเก้า โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

About root

Leave a Reply