ยินดีต้อนรับ
Home 1 PTP MODEL 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply