ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียน

วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply