ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมค่ายวิชาการ “Healing Mind Camp” ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมค่ายวิชาการ “Healing Mind Camp” ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายวิชาการ “Healing Mind Camp” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมค่ายวิชาการ “Healing Mind Camp” ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply