ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ในโอกาสได้รับเงินทุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ในโอกาสได้รับเงินทุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ในโอกาสได้รับเงินทุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ในโอกาสได้รับเงินทุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้1. นางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวนเงิน 15,000 บาท2. นายรัชพงศ์ มาลาศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวนเงิน 7,500 บาท3. เด็กชายอลงกรณ์ มาลาศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวนเงิน 2,000 บาท

About root

Leave a Reply