ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 ร่วมขอพร พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวาสวัดเจติยภูมิ ในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ร่วมขอพร พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวาสวัดเจติยภูมิ ในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ร่วมขอพร พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวาสวัดเจติยภูมิ ในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ร่วมขอพร พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวาสวัดเจติยภูมิ ในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

About root

Leave a Reply