ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลการทางการศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ณ หอประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีท่าน ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

About root

Leave a Reply