ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 การนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
การนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

การนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply