ยินดีต้อนรับ
Home 1 การประเมินล่าสุด 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลการทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น, ท่านเจริญชัย ล่ามสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และท่านสุภลักษณ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ณ หอประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply