ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย และสากล กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย และสากล กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย และสากล กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กันยายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลการทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย และสากล กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply