ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2566 “การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล สร้างสมรรถนะเด็กไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs”

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2566 “การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล สร้างสมรรถนะเด็กไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs”

วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คุณครูปารีณา ศิริพูล เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2566 “การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกล สร้างสมรรถนะเด็กไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs” โดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

About root

Leave a Reply