ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา”
บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา”

บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา”

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการฯ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา กรรมการผู้จัดการ บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช ที่มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา” จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประทิน สอนบุญมา วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี

About root

Leave a Reply