ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 ปรึกษาแนวทางการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการ
ปรึกษาแนวทางการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการ

ปรึกษาแนวทางการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการ

วันที่ 7 เมษายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และร่วมปรึกษาแนวทางการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply