ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย

About root

Leave a Reply