ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply