ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply