Home / ไม่มีหมวดหมู่ / การสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูธนากร ชีกว้าง ในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC Revise ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply