Home / การประเมินล่าสุด / การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น​ ตำแหน่ง​ ครู วิทยฐานะ​ ครูเชี่ยวชาญ​

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น​ ตำแหน่ง​ ครู วิทยฐานะ​ ครูเชี่ยวชาญ​

เมื่อวันที่​ 5​ มกราคม​ 2566 ​โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย​ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น​ ตำแหน่ง​ ครู วิทยฐานะ​ ครูเชี่ยวชาญ​ โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน คือ นางพรรณี เถาว์ทิพย์​ ตำแหน่ง​ ครู วิทยฐานะ​ ครูชำนาญการพิเศษ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ​ ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และคุณครูวรินทร พรมขันธ์ ตำแหน่ง​ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโนนหันวิทยายน ที่ได้ร่วมประเมินและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานต่อไป

About root

Leave a Reply